Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego WiFi z komunikacją RF

 1. Do prawidłowego działania wyłącznika z funkcją WiFi niezbędne jest podłączenie przewodu neutralnego N.
 2. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 3. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 4. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 5. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 6. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 7. Zamocuj włącznik w puszce
 8. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 9. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Włączniki WiFi programujemy z poziomu aplikacji SmartLife.

MOŻLIWOŚCI:

 • włączenie/wyłączenie urządzenia
 • temperatura w danej miejscowości ( musimy ustawić swoją lokalizację w aplikacji )
 • wilgotność powietrza w danej miejscowości
 • harmonogram ( zdarzenie o konkretnej godzinie )
 • prognoza pogody dla danej miejscowości ( słonecznie, pochmurno itd. )

Akcje jakie możemy wykonać:

 • włączenie / wyłączenie urządzenia
 • wysłanie przypomnienia
 • wykonanie innego scenariusza ( zbiór akcji )
 • wykonanie innej automatyzacji ( jak wyżej )

Co to są scenariusze?

Jest to zbiór działań, które możemy wykonać jednym dotknięciem palca. Przykładowo, tworzymy scenariusz „Wychodzę z domu”, gdzie w akcjach dodajemy: „Wyłącz przycisk 1 w urządzeniu Schody” oraz „Włącz przycisk 2 w urządzeniu Oświetlenie zewnętrzne„. Scenariusz możemy wykonać tylko manualnie.

Co to jest automatyzacja?

Jest to scenariusz, który wykonuje się automatycznie. Obowiązują te same zasady.

Instrukcja dodawania wyłączników WiFi do aplikacji (krok po kroku)

1. Pobierz i zainstaluj darmową aplikację Smart Life
2. Utwórz konto w aplikacji
3. Zaloguj się do aplikacji
4. Kliknij „Dodaj urządzenie”
5. Przejdź do zakładki „Oświetlenie” i wybierz „Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”
6. Upewnij się, iż podczas wykonywania skanowania,
dioda na urządzeniu miga z częstotliwością 2 razy na sekundę
7. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
8. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
9. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Instrukcja podłączenia oraz programowania wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF

Zestaw wyłącznika schodowego WiFi z komunikacja RF składa się z :

– Wyłącznika MT-1g1 / 2g1 WiFi+RF,
– Wyłącznika/ów MT- 1g / 2g 230RF.
 
Wyłączniki do prawidłowego działania nie wymagają podłączenia przewodu komunikacyjnego,
lecz wymagają podłączenia przewodu N – neutralnego.  
W tym podłączeniu wyłącznikiem głównym jest wyłącznik z oznaczeniem MT-1g1 / 2g1 WiFi + RF.

Podłączenia należy dokonać zgodnie z zamieszczonym schematem podłączenia w zależności w jakiej konfiguracji wyłącznik będzie podłączony. (schematy podłączeń zamieszczone poniżej), oraz dodać wyłącznik do aplikacji.

Programowanie wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF

Programowanie wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF

 Po dodaniu wyłącznika MT-1g1 / 2g1 WiFi + RF do aplikacji należy sparować z nim wyłączniki MT-1g / 2g 230RF poprzez połączenie RF radiowe.
 

1. Podejdź do głównego wyłącznika WiFi + RF schodowego.

2. Naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku do momentu szybkiego pulsowania, następnie puść przycisk i podejdź do wyłącznika MT-1g / 2g 230RF.

3. Naciśnij przycisk, aby wyłączniki się sparowały poprzez sieć radiową, po prawidłowym parowaniu, przycisk na wyłączniku głównym, który pulsował zacznie świecić ciągłym światłem ( w przypadku wyłączników dwu przyciskowych należy przeprowadzić procedurę na obu przyciskach.

4. Wyłączniki w systemie schodowo-krzyżowym są gotowe do działania.

W tym momencie mamy możliwość sterowania oświetleniem w systemie schodowo-krzyżowym poprzez aplikacje Smart Life / TuyaSmart, jak i poprzez wyłączniki.

W przypadku utraty połączenia z internetem ( problem z siecią / brak dostępu do internetu), nadal mamy możliwość sterowania oświetleniem poprzez połączoną wcześniej sieć radiową między wyłącznikami.

Schematy podłączenia włączników schodowych WiFi
z komunikacją RF

Układ wyłączników
2g1-WiFi RF + 1g + 1g

Układ wyłączników
2g1-WiFi RF + 2g + 2g

Układ wyłączników
1g1-WiFi RF + 1g + 1g

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.

Instrukcja montażu i programowania BOX’a

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Montaż wyłącznika(BOX’a) przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem BOX’a.
 3. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 1000W na wyjście L (out).
 4. Podłącz przewody według załączonego schematu BOX’a
 5. Zamontuj BOX i włącz zasilanie

Instrukcja programowania BOX’a RM

 1. Otwórz panel-pilot oraz wyciągnij folie zabezpieczającą baterię.
 2. Przytrzymaj czarny, mały przycisk znajdujący się na BOXie do momentu, aż czerwona diodka zacznie mrugać.
 3. Naciśnij przycisk na panelu bezprzewodowym/ pilocie.
 4. Dioda na BOXie przestanie mrugać, w tedy włącznik jest gotowy do użycia.

Instrukcja programowania BOX’a WiFi

 1. Świecąca ciągłym światłem dioda na BOXie na zgaszonym świetle sygnalizuje brak połączenia z aplikacją.
 2. Naciśnij i przytrzymaj palec na czarnym przycisku na BOXie do momentu szybkiego pulsowania diody.
 3. Włącz aplikację Smart Life/TuyaSmart
 4. Kliknij „Dodaj urządzenie”
 5. Przejdź do zakładki „Oświetlenie” i wybierz „Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”
 6. Upewnij się, iż podczas wykonywania skanowania, dioda na BOX’ie miga
 7. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
 8. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
 9. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Instrukcja programowania BOX’a WiFi + RM

Programowanie BOX’a WiFi + RM przebiega w dwóch etapach w zależności w jaki sposób chcemy zaprogramować naszego BOX’a:

– aby zaprogramować funkcję RM

 1. Otwórz panel-pilot oraz wyciągnij folie zabezpieczającą baterię.
 2. Przytrzymaj czarny, mały przycisk znajdujący się na BOXie do momentu, aż czerwona diodka zacznie mrugać.
 3. Naciśnij przycisk na panelu bezprzewodowym/ pilocie.
 4. Dioda na BOXie przestanie mrugać, w tedy włącznik jest gotowy do użycia.
– aby zaprogramować funkcję WiFi


 1. Włącz aplikację Smart Life/TuyaSmart
 2. Kliknij „Dodaj urządzenie”
 3. Przejdź do zakładki „Oświetlenie” i wybierz „Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”
 4. Naciśnij i przytrzymaj palec na czarnym przycisku na mechanizmie BOX przez około 10-15 sekund, do momentu wolnego pulsowania diody (po pierwszych kilku sekundach dioda zaczni pulsować szybko – mimo szybkiego pulsowania trzymaj palec na przycisku do momentu wolnego pulsowania.
 5. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
 6. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
 7. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.

Wymiary wyłączników
jednomodułowych

Wymiary wyłączników
dwumodułowych

Wymiary wyłączników
trójmodułowych

Wymiary wyłączników
czteromodułowych

Wymiary puszki
modułowej

Wymiary BOX-a

Wymiary panela
bezprzewodowego

Instrukcja konfiguracji
wyłącznika roletowego WiFi

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Do prawidłowego działania wyłącznika z funkcją WiFi niezbędne jest podłączenie przewodu neutralnego N.
 3. Upewnij się, czy obciążenie, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W na obwód (L)
 4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 6. Zamocuj włącznik w puszce
 7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Schemat wyłącznika
roletowego na pilot

Schemat wyłącznika
roletowego z opcją WiFi

Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego z funkcją WiFi

 1. Do prawidłowego działania wyłącznika z funkcją WiFi niezbędne jest podłączenie przewodu neutralnego N.
 2. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 3. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 4. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 5. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 6. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 7. Zamocuj włącznik w puszce
 8. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 9. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Włączniki WiFi programujemy z poziomu aplikacji SmartLife.

MOŻLIWOŚCI:

 • włączenie/wyłączenie urządzenia
 • temperatura w danej miejscowości ( musimy ustawić swoją lokalizację w aplikacji )
 • wilgotność powietrza w danej miejscowości
 • harmonogram ( zdarzenie o konkretnej godzinie )
 • prognoza pogody dla danej miejscowości ( słonecznie, pochmurno itd. )

Akcje jakie możemy wykonać:

 • włączenie / wyłączenie urządzenia
 • wysłanie przypomnienia
 • wykonanie innego scenariusza ( zbiór akcji )
 • wykonanie innej automatyzacji ( jak wyżej )

Co to są scenariusze?

Jest to zbiór działań, które możemy wykonać jednym dotknięciem palca. Przykładowo, tworzymy scenariusz „Wychodzę z domu”, gdzie w akcjach dodajemy: „Wyłącz przycisk 1 w urządzeniu Schody” oraz „Włącz przycisk 2 w urządzeniu Oświetlenie zewnętrzne„. Scenariusz możemy wykonać tylko manualnie.

Co to jest automatyzacja?

Jest to scenariusz, który wykonuje się automatycznie. Obowiązują te same zasady.

Instrukcja dodawania wyłączników do aplikacji (krok po kroku)

1. Pobierz i zainstaluj darmową aplikację Smart Life
2. Utwórz konto w aplikacji
3. Zaloguj się do aplikacji
4. Kliknij „Dodaj urządzenie”
5. Przejdź do zakładki „Oświetlenie” i wybierz „Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”
6. Upewnij się, iż podczas wykonywania skanowania,
dioda na urządzeniu miga z częstotliwością 2 razy na sekundę
7. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
8. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
9. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Instrukcja programowania wyłączników schodowych WiFi

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.

Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego sterowanego pilotem/
panelem bezprzewodowym

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 3. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 6. Zamocuj włącznik w puszce
 7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Instrukcja programowania pilota/
panelu bezprzewodowego

 1. Przyłóż palec do przycisku na włączniku dotykowym, którym chcesz sterować. Przytrzymaj 4s. Podświetlenie przycisku zacznie mrugać, należy zwolnić palec.
 2. Naciśnij jeden raz przycisk na pilocie, który chcesz przypisać. Gdy podświetlenie przestanie mrugać, programowanie zakończyło się pomyślnie.

Istnieje możliwość przypisania jednego przycisku pilota do kilku przycisków dotykowych. Działa to także w drugą stronę – wiele pilotów do jednego przycisku. Czyszczenie przycisku kasuje wszystkie zapisane piloty. Nie jest możliwe zaprogramowanie przycisku „D” ( przycisk ten służy do wyłączenia wszystkich włączników ).

Instrukcja kasowania konfiguracji/ pamięci wyłącznika

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na wyłączniku przez około 4 sekundy do momentu szybkiego mrugania podświetlenia przycisku. Następnie zwolnić palec na około 1 sekundę i ponownie przytrzymać ten sam przycisk do momentu wolnego pulsowania podświetlenia. Po około 5 sekundach przycisk przestanie pulsować. Teraz wyłącznik jest zresetowany. (W przypadku wyłączników dwu i trzy przyciskowych należy powtórzyć procedurę na każdym przycisku)

Schemat wyłącznika
pojedynczego

Schemat wyłącznika
podwójnego

Schemat wyłącznika
potrójnego

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.

Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego schodowo-krzyżowego

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 3. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 6. Zamocuj włącznik w puszce
 7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Instrukcja programowania wyłączników schodowo-krzyżowych
pojedynczych/podwójnych

 1. Gdy wyłącznik główny tj. wyłącznik posiadający podpięty przewód L1, L2 działa, a kolejny wyłącznik nie reaguje należy przeprowadzić ręczne parowanie.
 2. Należy podejść do wyłącznika schodowego, który nie zapala /gasi światła.
 3. Naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku do momentu szybkiego pulsowania, następnie puść przycisk i podejdź do głównego wyłącznika.
 4. Naciśnij przycisk, aby wyłączniki się sparowały, po prawidłowym parowaniu, przycisk na wyłączniku, który pulsował zacznie świecić ciągłym światłem ( w przypadku wyłączników dwu przyciskowych należy przeprowadzić procedurę na obu przyciskach.

Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego schodowo-krzyżowego

Wyłącznik pojedynczy schodowo-krzyżowy

Wyłącznik podwójny schodowo-krzyżowy

Mechanizm pojedynczy schodowy
zadziała tylko z pojedynczym schodowym.
Mechanizm podwójny schodowy
zadziała tylko z podwójnym schodowym.

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.

Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego standardowego

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 3. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 6. Zamocuj włącznik w puszce
 7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Schemat wyłącznika
pojedynczego

Schemat wyłącznika
podwójnego

Schemat wyłącznika
potrójnego

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.

Włączniki dotykowe schodowe i krzyżowe

Schematy podłączenia:
Włącznik z jednym przyciskiem
Włącznik z jednym przyciskiem
Włącznik z dwoma przyciskami
Włącznik z dwoma przyciskami

Włączniki dotykowe świecznikowe

Schematy podłączenia:
Włącznik z jednym przyciskiem ( pojedynczy )
Włącznik z dwoma przyciskami ( podwójny )
Włącznik z trzema przyciskami ( potrójny )