Instrukcja montażu wyłącznika roletowego WiFi

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Do prawidłowego działania wyłącznika z funkcją WiFi niezbędne jest podłączenie przewodu neutralnego N.
 3. Upewnij się, czy obciążenie, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W na obwód (L)
 4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 6. Zamocuj włącznik w puszce
 7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Instrukcja dodawania wyłącznika roletowego
do aplikacji Smart Life / Tuya Smart

 1. Przejdź do aplikacji Smart Life / Tuya Smart i zaloguj się lub zarejestruj jeżeli nie masz konta. Aplikację Smart Life / Tuya Smart znajdziesz w Sklepie Google Play (Android) lub w App Store (iOS).

 2. Przytrzymaj przycisk otwierania bądź zamykania na rolecie przez około 5 sekund. Po puszczeniu przycisku wyłącznik powinien zacząć migać na czerwono 2 razy na sekundę – oznacza to, że mechanizm wszedł w tryb parowania.

 3. W tym momencie aplikacja (jeżeli zaakceptowaliśmy wszystkie zgody na etapie jej instalacji) powinna sama wykryć nowe urządzenie – wystarczy kliknąć „Add” (lub „Dodaj”).Jeżeli aplikacja nie wykryła dodawanego przez nas urządzenia należy kliknąć znak „+” widoczny w prawym górnym rogu, po czym przejść do „Dodaj urządzenie”.

 4. Po przejściu do menu dodawania aplikacja może pokazać urządzenia w pobliżu, które są w trybie parowania. Jeżeli aplikacja tego nie robi wybierz stosowną do urządzenia kategorię. W przypadku wyłączników roletowych będą to kolejno „Urządzenia elektryczne”, „Curtain Switch” i wybrać należy pozycję „Curtain Switch (BLE+WiFi)”.

 5. Potwierdź, że urządzenie znajduje się w trybie parowania i z dwóch trybów parowania wybierz „Blink Quickly”.

 6. Wprowadź nazwę oraz hasło sieci WiFi, na której ma pracować dodawane urządzenie i zatwierdź.

  MUSI TO BYĆ SIEĆ O CZĘSTOTLIWOŚCI 2.4GHz!

 7. Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie i dodawanie urządzenia.

 8. Po odnalezieniu urządzenia aplikacja powiąże je z naszą aplikacją. Gdy proces ten dobiegnie końca, przy dodanym urządzeniu pojawi się zielony ptaszek. Kliknij „Zakończono”, aby zakończyć proces dodawania. Swoje nowododane urządzenie znajdziesz na głównej stronie aplikacji.

Widok z poziomu aplikacji:

Kolorem ZIELONYM zaznaczono opcję szybkiego automatycznego parowania. Urządzenia Smart możemy dodawać szybkim parowaniem tylko jeżeli daliśmy aplikacji dostęp do wszystkich jej funkcji (Bluetooth, lokalizacja itp.)

Parowanie manualne pokazane jest na zrzutach ekranu krok po kroku za pomocą koloru CZERWONEGO.
mtkwifipl addtoapp

Instrukcja kalibracji wyłącznika roletowego
MT-K WiFi P/L oraz MT-K WiFi G/D

Szybka kalibracja
(„Quick Calibration”)

 1. Przed przystąpieniem do kalibracji upewnij się, że mechanizm rolety MT-K WiFi P/L jest dodany do aplikacji
 2. W aplikacji wybierz mechanizm, który chcesz skalibrować
 3. Przejdź do „Setting” i wybierz „quick calibration”
 4. Kliknij przycisk zamykania rolety, poczekaj aż ta zamknie się do samego końca po czym kliknij pauzę
 5. Potwierdź, że roleta jest zamknięta klikając „Next Step”
 6. Wprowadź czas zamykania/otwierania
 7. Zatwierdź czas ponownie klikając „Next Step”
mtkwifipl quick
mtkwifipl accurate 1

Kalibracja zaawansowana („Accurate Calibration”)

 1. Przed przystąpieniem do kalibracji upewnij się, że mechanizm rolety MT-K WiFi P/L jest dodany do aplikacji
 2. W aplikacji wybierz mechanizm, który chcesz skalibrować
 3. Przejdź do „Setting” i wybierz „Accurate Calibration 1”
 4. Kliknij przycisk zamykania rolety, poczekaj aż ta zamknie się do samego końca po czym kliknij pauzę
 5. Potwierdź, że roleta jest zamknięta klikając „Next Step”
  W następnym kroku mechanizm zmierzy czas potrzebny do całkowitego otwarcia rolety.
 6. Kliknij przycisk otwierania, poczekaj aż roleta całkowicie się otworzy i kliknij pauzę
 7. Zatwierdź ponownie klikając „Next Step”

Schemat wyłącznika
roletowego z opcją WiFi

Film instruktażowy