Instrukcja konfiguracji
wyłącznika roletowego WiFi

  1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
  2. Do prawidłowego działania wyłącznika z funkcją WiFi niezbędne jest podłączenie przewodu neutralnego N.
  3. Upewnij się, czy obciążenie, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W na obwód (L)
  4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
  5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
  6. Zamocuj włącznik w puszce
  7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
  8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Schemat wyłącznika
roletowego na pilot

Schemat wyłącznika
roletowego z opcją WiFi