Instrukcja montażu i programowania BOX’a

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Montaż wyłącznika(BOX’a) przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem BOX’a.
 3. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 1000W na wyjście L (out).
 4. Podłącz przewody według załączonego schematu BOX’a
 5. Zamontuj BOX i włącz zasilanie

Instrukcja programowania BOX’a RM

 1. Otwórz panel-pilot oraz wyciągnij folie zabezpieczającą baterię.
 2. Przytrzymaj czarny, mały przycisk znajdujący się na BOXie do momentu, aż czerwona diodka zacznie mrugać.
 3. Naciśnij przycisk na panelu bezprzewodowym/ pilocie.
 4. Dioda na BOXie przestanie mrugać, w tedy włącznik jest gotowy do użycia.

Instrukcja programowania BOX’a WiFi

 1. Świecąca ciągłym światłem dioda na BOXie na zgaszonym świetle sygnalizuje brak połączenia z aplikacją.
 2. Naciśnij i przytrzymaj palec na czarnym przycisku na BOXie do momentu szybkiego pulsowania diody.
 3. Włącz aplikację Smart Life/TuyaSmart
 4. Kliknij „Dodaj urządzenie”
 5. Przejdź do zakładki „Oświetlenie” i wybierz „Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”
 6. Upewnij się, iż podczas wykonywania skanowania, dioda na BOX’ie miga
 7. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
 8. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
 9. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Instrukcja programowania BOX’a WiFi + RM

Programowanie BOX’a WiFi + RM przebiega w dwóch etapach w zależności w jaki sposób chcemy zaprogramować naszego BOX’a:

– aby zaprogramować funkcję RM

 1. Otwórz panel-pilot oraz wyciągnij folie zabezpieczającą baterię.
 2. Przytrzymaj czarny, mały przycisk znajdujący się na BOXie do momentu, aż czerwona diodka zacznie mrugać.
 3. Naciśnij przycisk na panelu bezprzewodowym/ pilocie.
 4. Dioda na BOXie przestanie mrugać, w tedy włącznik jest gotowy do użycia.
– aby zaprogramować funkcję WiFi


 1. Włącz aplikację Smart Life/TuyaSmart
 2. Kliknij „Dodaj urządzenie”
 3. Przejdź do zakładki „Oświetlenie” i wybierz „Oświetlenie (BLE+Wi-Fi)”
 4. Naciśnij i przytrzymaj palec na czarnym przycisku na mechanizmie BOX przez około 10-15 sekund, do momentu wolnego pulsowania diody (po pierwszych kilku sekundach dioda zaczni pulsować szybko – mimo szybkiego pulsowania trzymaj palec na przycisku do momentu wolnego pulsowania.
 5. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
 6. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
 7. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.