Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego sterowanego pilotem/
panelem bezprzewodowym

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 2. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 3. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 4. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 5. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 6. Zamocuj włącznik w puszce
 7. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 8. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Instrukcja programowania pilota/
panelu bezprzewodowego

 1. Przyłóż palec do przycisku na włączniku dotykowym, którym chcesz sterować. Przytrzymaj 4s. Podświetlenie przycisku zacznie mrugać, należy zwolnić palec.
 2. Naciśnij jeden raz przycisk na pilocie, który chcesz przypisać. Gdy podświetlenie przestanie mrugać, programowanie zakończyło się pomyślnie.

Istnieje możliwość przypisania jednego przycisku pilota do kilku przycisków dotykowych. Działa to także w drugą stronę – wiele pilotów do jednego przycisku. Czyszczenie przycisku kasuje wszystkie zapisane piloty. Nie jest możliwe zaprogramowanie przycisku „D” ( przycisk ten służy do wyłączenia wszystkich włączników ).

Instrukcja kasowania konfiguracji/ pamięci wyłącznika

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na wyłączniku przez około 4 sekundy do momentu szybkiego mrugania podświetlenia przycisku. Następnie zwolnić palec na około 1 sekundę i ponownie przytrzymać ten sam przycisk do momentu wolnego pulsowania podświetlenia. Po około 5 sekundach przycisk przestanie pulsować. Teraz wyłącznik jest zresetowany. (W przypadku wyłączników dwu i trzy przyciskowych należy powtórzyć procedurę na każdym przycisku)

Schemat wyłącznika
pojedynczego

Schemat wyłącznika
podwójnego

Schemat wyłącznika
potrójnego

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.