1. Przyłóż palec do przycisku na włączniku dotykowym, którym chcesz sterować. Przytrzymaj 4s. Podświetlenie przycisku zacznie mrugać, należy zwolnić palec.
  2. Przytrzymaj przycisk na pilocie przez 2s. Gdy podświetlenie przestanie mrugać, programowanie zakończyło się pomyślnie.

Kasowanie pamięci włącznika ( usunięcie obsługi pilota ): Należy przytrzymać przycisk na

włączniku dotykowym przez minimum 4s, podświetlenie zaczynie mrugać. Następnie należy zwolnić palec, poczekać około sekundy oraz ponownie przytrzymać palec na przycisku, tym razem na minimum 5s. Po udanym czyszczeniu, podświetlenie przestanie mrugać.

Istnieje możliwość przypisania jednego przycisku pilota do kilku przycisków dotykowych. Działa to także w drugą stronę – wiele pilotów do jednego przycisku. Czyszczenie przycisku kasuje wszystkie zapisane piloty. Nie jest możliwe zaprogramowanie przycisku „D” ( przycisk ten służy do wyłączenia wszystkich włączników ).