Instrukcja montażu wyłącznika
dotykowego WiFi z komunikacją RF

 1. Do prawidłowego działania wyłącznika z funkcją WiFi niezbędne jest podłączenie przewodu neutralnego N.
 2. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe na danym obwodzie!
 3. Montaż wyłącznika przy włączonym zasilaniu może skutkować uszkodzeniem wyłącznika.
 4. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie do 700W na przycisk (L1 itd.) maksymalnie 800W
  na obwód (L)
 5. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu
 6. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu danego wyłącznika.
 7. Zamocuj włącznik w puszce
 8. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe
 9. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.

Instrukcja dodawania wyłączników WiFi do aplikacji (krok po kroku)

1. Pobierz i zainstaluj darmową aplikację Smart Life
2. Utwórz konto w aplikacji
3. Zaloguj się do aplikacji
4. Kliknij „Dodaj urządzenie”
5. Przejdź do zakładki „Urządzenia elektryczne” i wybierz „Przełączniik (BLE+Wi-Fi)”
6. Upewnij się, iż podczas wykonywania skanowania,
dioda na urządzeniu miga z częstotliwością 2 razy na sekundę
7. Potwierdź w aplikacji szybkie miganie.
8. Po pojawieniu się prośby o zalogowanie do sieci wifi postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie aplikacji. Czas skanowania i dodawania urządzenia do aplikacji około 2 minut.
9. W przypadku większej ilości urządzeń – dodaj kolejne zgodnie z wytycznymi.

Włączniki WiFi programujemy z poziomu aplikacji SmartLife.

MOŻLIWOŚCI:

 • włączenie/wyłączenie urządzenia
 • temperatura w danej miejscowości ( musimy ustawić swoją lokalizację w aplikacji )
 • wilgotność powietrza w danej miejscowości
 • harmonogram ( zdarzenie o konkretnej godzinie )
 • prognoza pogody dla danej miejscowości ( słonecznie, pochmurno itd. )

Akcje jakie możemy wykonać:

 • włączenie / wyłączenie urządzenia
 • wysłanie przypomnienia
 • wykonanie innego scenariusza ( zbiór akcji )
 • wykonanie innej automatyzacji ( jak wyżej )

Co to są scenariusze?

Jest to zbiór działań, które możemy wykonać jednym dotknięciem palca. Przykładowo, tworzymy scenariusz „Wychodzę z domu”, gdzie w akcjach dodajemy: „Wyłącz przycisk 1 w urządzeniu Schody” oraz „Włącz przycisk 2 w urządzeniu Oświetlenie zewnętrzne„. Scenariusz możemy wykonać tylko manualnie.

Co to jest automatyzacja?

Jest to scenariusz, który wykonuje się automatycznie. Obowiązują te same zasady.

Instrukcja podłączenia oraz programowania wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF

Zestaw wyłącznika schodowego WiFi z komunikacja RF składa się z :

– Wyłącznika MT-1g1 / 2g1 WiFi+RF (Master),
– Wyłącznika/ów MT- 1g / 2g 230RF (Slave).
 
Wyłączniki do prawidłowego działania nie wymagają podłączenia przewodu komunikacyjnego,
lecz wymagają podłączenia przewodu N – neutralnego.  
W tym podłączeniu wyłącznikiem głównym jest wyłącznik z oznaczeniem MT-1g1 / 2g1 WiFi + RF (Master).

Podłączenia należy dokonać zgodnie z zamieszczonym schematem podłączenia w zależności w jakiej konfiguracji wyłącznik będzie podłączony. (schematy podłączeń zamieszczone poniżej), oraz dodać wyłącznik do aplikacji.

Programowanie wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF
nowego typu

 Po dodaniu wyłącznika MT-1g1 / 2g1 WiFi + RF (Master) do aplikacji należy sparować z nim wyłączniki MT-1g / 2g 230RF (Slave) poprzez połączenie RF radiowe.
 

1. Podejdź do głównego wyłącznika WiFi + RF (Master) schodowego.

2. Upewnij się, że przyciski znajdują się w pozycji OFF.

3. Naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku do momentu, w którym światło zapali się, następnie puść przycisk i podejdź do wyłącznika MT-1g / 2g 230RF (Slave).

4. Naciśnij przycisk, aby wyłączniki się sparowały poprzez sieć radiową (w przypadku wyłączników dwu przyciskowych należy przeprowadzić procedurę na obu przyciskach).

5. Wyłączniki w systemie schodowo-krzyżowym są gotowe do działania.

W tym momencie mamy możliwość sterowania oświetleniem w systemie schodowo-krzyżowym poprzez aplikacje Smart Life / TuyaSmart, jak i poprzez wyłączniki.

W przypadku utraty połączenia z internetem ( problem z siecią / brak dostępu do internetu), nadal mamy możliwość sterowania oświetleniem poprzez połączoną wcześniej sieć radiową między wyłącznikami.

Aby przycisk zapomniał wszystkie przypisane do niego piloty upewnij się, że znajduje się on w pozycji OFF, po czym naciśnij i przytrzymaj go do momentu, w którym światło zapali się 2 razy. W tym momencie wszystkie piloty przypisane do tego przycisku zostały zresetowane i można sparować je po raz kolejny.

Programowanie wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF nowego typu

Programowanie wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF
starego typu

 Po dodaniu wyłącznika MT-1g1 / 2g1 WiFi + RF (Master) do aplikacji należy sparować z nim wyłączniki MT-1g / 2g 230RF (Slave) poprzez połączenie RF radiowe.
 

1. Podejdź do głównego wyłącznika WiFi + RF (Master) schodowego.

2. Naciśnij i przytrzymaj palec na przycisku do momentu szybkiego pulsowania, następnie puść przycisk i podejdź do wyłącznika MT-1g / 2g 230RF (Slave).

3. Naciśnij przycisk, aby wyłączniki się sparowały poprzez sieć radiową, po prawidłowym parowaniu, przycisk na wyłączniku głównym, który pulsował zacznie świecić ciągłym światłem ( w przypadku wyłączników dwu przyciskowych należy przeprowadzić procedurę na obu przyciskach.

4. Wyłączniki w systemie schodowo-krzyżowym są gotowe do działania.

W tym momencie mamy możliwość sterowania oświetleniem w systemie schodowo-krzyżowym poprzez aplikacje Smart Life / TuyaSmart, jak i poprzez wyłączniki.

W przypadku utraty połączenia z internetem ( problem z siecią / brak dostępu do internetu), nadal mamy możliwość sterowania oświetleniem poprzez połączoną wcześniej sieć radiową między wyłącznikami.

Programowanie wyłączników
schodowych WiFi z komunikacją RF starego typu

Schematy podłączenia włączników schodowych WiFi
z komunikacją RF

Układ wyłączników
1g Master + Slave

Układ wyłączników
2g Master + Slave + Slave

Układ wyłączników
2g Master + Slave

Najczęściej zadawane pytania przez klientów

Problemem mogą być słabej jakości żarówki LED. Rozwiązaniem będzie podłączenie adaptera LED dołączonego do zestawu, zgodnie z poniższym schematem.
Jedynym sposobem umożliwiającym ponowne dodanie wyłącznika do aplikacji Smart Life jest zresetowanie ustawień sieci w wyłączniku poprzez przyciśnięcie go przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia oświetlenia. Następnie należy poczekać kilka sekund na kalibracje i postępować według instrukcji dodania wyłącznika do aplikacji.
Nastąpiła kalibracja mechanizmu dotykowego bez panelu szklanego, dlatego panel szklany nie reaguje na dotyk. Rozwiązanie problemu: wyłącz zasilania na około 60 sekund- załóż szklany panel na mechanizm dotykowy- włącz zasilanie i odczekaj 60 sekund na czas kalibracji.
Brak reakcji przycisków po poprawnym podłączeniu wyłączników może pojawić się, gdy wyłączniki nie sparowały się ze sobą. Należy wtedy przeprowadzić ręczne parowanie przycisków i postępować zgodnie z instrukcją parowania wyłączników schodowych
W przypadku dwu oraz trzy przyciskowych wyłączników WiFi należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk wyłącznika przez około 10 sekund, aż do momentu wyłączenia się wyłącznika. Następnie po około 2-3 sekundach wyłącznik sam się uruchomi. W tym momencie nasz wyłącznik WiFi jest zresetowany.
Zresetuj każdy przycisk osobno: Aby zresetować przycisk: Nacisnąć i przytrzymaj przycisk do uzyskania efektu szybkiego pulsowania podświetlenia włącznika, a następnie puść i ponownie przytrzymaj przycisk do momentu powolnego pulsowania. Po wykonaniu tej czynności dany przycisk jest zresetowany.
Montaż wyłączników jest bardzo podobny należy jedynie zwrócić uwagę, że montażu nie dokonujemy poprzez tzw. łapki rozporowe a poprzez wkręty wkręcane w puszce montażowej.
Zachęcamy do lektury instrukcji załączanej do wyłączników. Informacje zawarte w "1" oraz "8" punkcie instrukcji ze względów bezpieczeństwa jaki i prawie pewnego uszkodzenia włączników kategorycznie zakazuje montażu włączników pod napięciem.
Wyłączniki schodowo-krzyżowe Indual będą działać tylko z wyłącznikami Indual z racji na zaprogramowaną w nich linię komunikacyjną.
Wyłączniki pasują do okrągłych pojedynczych jaki i modułowych puszek o minimalnej głębokości 50 mm. Lecz zalecamy puszki o głębokości 60mm, z racji większej ilości miejsca za wyłącznikiem.
Minimalne obciążenie na jeden obwód to 3W, jeśli obciążenie będzie mniejsze można spodziewać się migotania światła, bądź włączania i wyłączania się światła na danym obwodzie.