SPIS TREŚCI

Kliknij w odnośnik poniżej, by przejść do interesującej Cię części.

 1. Informacje przed montażem
 2. Składanie włącznika
 3. Schematy podłączenia – jak podłączyć włącznik dotykowy?
 4. Montaż włącznika
 5. Programowanie pilota – jak zaprogramować pilot z włącznikiem dotykowym?
 6. Programowanie BOXa
 7. Programowanie włączników schodowych
 8. Programowanie włączników WiFi

Przed montażem

UWAGA! PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM!
Włącznik powinien montować wykwalifikowany monter urządzeń elektrycznych!
Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż, reklamacja NIE będzie uznawana.

INSTRUKCJA SKŁADANIA

Instrukcja składania włączników dotykowych, łazienkowych, modułów oraz ramek.

Instrukcja składania włącznika

Instrukcja składania panelu łazienkowego

Instrukcja składania modułów ½

Instrukcja składania ramek ( gniazd )

Instrukcja montażu

 1. Przed przystąpieniem do montażu, odłącz zasilanie sieciowe!
 2. Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę, mieści się w zakresie 3 – 800W na przycisk ( L1 ), maksymalnie 2000W na obwód ( L )
 3. Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo, w przeznaczonym do tego miejscu ( Rysunek 1.0 )
 4. Podłącz przewody według zamieszczonego schematu.
 5. Zamocuj włącznik w puszce ( Rysunek 1.1 )
 6. Załóż szklany panel na obudowę i włącz zasilanie sieciowe ( Rysunek 1.2 )
 7. W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi kalibracja dotyku. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać. Po kalibracji, włącznik jest gotowy do użytku.
Rysunek 1.0
Rysunek 1.1
Rysunek 1.2