Wymiary wyłączników
jednomodułowych

Wymiary wyłączników
dwumodułowych

Wymiary wyłączników
trójmodułowych

Wymiary wyłączników
czteromodułowych

Wymiary wyłączników
pięciomodułowych

Wymiary puszki
modułowej

Wymiary BOX-a

Wymiary panela
bezprzewodowego